De bewaarplicht van internetgegevens door providers is teruggebracht van 12 naar 6 maanden. De Eerste Kamer keurde deze wetgeving onlangs goed.

Dat meldt de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. In 2009 stemde toenmalig minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) in met de verkorting van de bewaarplicht van internet service providers (ISP’s). Maar vorige week pas keurde de Eerste Kamer de wet goed.

Het besluit volgt op de instemming van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet door de Tweede Kamer. Doel van deze wetgeving is om netneutraliteit in Nederland te verwezenlijken. Het verkorten van de bewaarplicht van internetgegevens was onderdeel van deze wetswijziging. De PvdA stemde per ongeluk in met een amendement van SGP/CDA. Hierdoor mochten ISP’s bepaalde websites blokkeren op grond van ideologische motieven, het tegenovergestelde wat de wet probeerde te bewerkstelligen. Martijn van Dam (PvdA) corrigeerde de volgende dag al de fout van zijn partij door een nieuw amendement in te dienen.

Twee weken na de goedkeuring van de nieuwe Telecommunicatiewet volgt de Eerste Kamer. Er kwam geen debat aan te pas: de wetswijziging werd afgedaan als hamerstuk.

Wat er met de oude bestanden moet gebeuren is vooralsnog onduidelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt tegen Webwereld dat de ambtenaren van zijn ministerie daar druk mee bezig zijn. Op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt ontvangen de IPS’s een brief met instructies. "Er komt ook nog een brief aan voor alle internetproviders waarin dit soort zaken aan de orde worden gesteld. Daar staat dan ook het hele verhaal in ten aanzien van de opsporing en wat wel en niet vernietigd moet worden", aldus de woordvoerder. Begin augustus moet er meer duidelijkheid zijn.

D66 pleitte voor volledige afschaffing van de bewaarplicht, omdat de partij de meerwaarde ervan te gering vond. Maar zowel de Tweede Kamer als staatssecretaris Fred Teeven (VVD) zagen dit niet zitten. Daarom is er een gulden middenweg gekozen om de termijn van de bewaarplicht te verkorten van 12 naar 6 maanden.