De hackers van Anonymous gaan de strijd aan met Mark Zuckerbergs Facebook. De datum is al bekend: zaterdag 5 november.

De dag des oordeels voor Facebook is nabij, als we Anonymous moeten geloven. De internationale hackersgroep roept zoveel mogelijk hackers – ‘hacktivisten’ zoals ze ook wel genoemd worden – op om zich aan te sluiten bij de groep tegen de strijd tegen Facebook. De aanval staat ook wel bekend als ‘Operation Facebook’ (hashtag #opfacebook).

Anonymous meent dat het nodig is om Facebook te ‘vernietigen’, omdat het bedrijf op grote schaal onze privacy schendt. Volgens de boodschap zou Facebook onze privégegevens verkopen aan overheidsinstellingen en clandestiene partijen. Ook landen met autoritaire regimes zouden over deze gegevens beschikken. Zelfs als je je account bij Facebook zou deleten, blijven je gegevens in bezit van Facebook. "Facebook weet meer van jou dan je familie", aldus Anonymous.

Verder komt de bekende retoriek van Anonymous volop aan bod in de boodschap. ‘We doen jullie geen kwaad’, we willen jullie alleen maar helpen’, ‘op een dag zullen jullie ons dankbaar zijn’, ‘je kunt Facebook en overheidsinstanties niet vertrouwen’ etc. Vanzelfsprekend eindigt de boodschap met de alom bekende frase: "We are Anonymous, We are Legion, We do not forgive, We do not forget, Expect us".

De datum is een bewuste keuze geweest van Anonymous. Op 5 november 1605 probeerde de Engelsman Guy Fawkes een aanslag te plegen op de leden van de House of Lords, de Britse senaat die voornamelijk uit edelen en hoge geestelijken bestaat. Met een flinke voorraad buskruit probeerde hij de vergaderzaal op te blazen. Fawkes wilde hiermee protesteren tegen de decadentie van de Kamerleden en de dictatoriale trekken van het (in naam) parlementaire systeem.

De geschiedenis leert ons dat deze aanslag is mislukt. Vraag is of dit ook het geval zal zijn bij ‘Operation Facebook’. Mark Zuckerberg heeft in ieder geval alle tijd om de nodige voorbereidingen te treffen. Voor zover bekend heeft Facebook nog niet gereageerd op het dreigement.

Het is overigens niet de eerste keer dat Anonymous problemen heeft met sociale netwerken. Zo verwijderde Google alle e-mailadressen en Google+-accounts van Anonymous. Daarop zweerde Anonymous dat ze met zijn eigen sociale netwerk zou komen: AnonPlus.