1 min Applications

Enthousiasme over sociale media neemt af

Uit een onderzoek van Gartner blijkt dat een derde van 6200 ondervraagden concluderen dat het persoonlijke gebruik van sociale media is afgenomen doordat ze uitgekeken zijn op het fenomeen.

Enthousiasme over sociale media neemt afOngeveer een vierde van de ondervraagden stelt dat het gebruik van hun favoriete sociale netwerk is afgenomen. De hoogste cijfers zijn terug te vinden in Brazilië en Rusland, waar tussen de 30 en 40 procent van de ondervraagden aangeeft dat het enthousiasme over sociale media is afgenomen. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan is de afname wat lager, rond de 20 procent.

Vooral de early-adopters lijken het af te laten weten. Dit komt voornamelijk doordat er de laatste tijd niet voldoende innovatie heeft plaatsgevonden. Ook mensen die vrezen voor de eigen privacy laten sociale netwerken steeds vaker links liggen.

Bron:Lakestarmedia