Wetenschappers hebben een berekening gemaakt wat het aandeel energieverbruik is van het internet ten opzichten van het wereldwijde energieverbruik. Uit het onderzoek, waar heel wat aannames bij zijn gedaan, komt het aandeel uit op 1,5 procent.

In het onderzoek dat verbonden was aan de Universiteit of Californië en het International Computer Science Institute, uitgevoerd door Barath Raghavan en Justin Ma, is niet alleen gekeken naar het elektriciteitsverbruik, maar ook naar de energie voor de infrastructuur en alle aangekoppelde apparatuur zoals laptops en smartphones die deel uit maken van het internet.

De conclusie uit het onderzoek is dat het internet verbruik tussen de 170 en 307 gigawatt schommelt. Dit staat voor 1,1 tot 1,9 procent van de 16 terawatt dat door de mensheid wordt gebruikt.

De onderzoekers hebben bij het berekenen cijfers meegenomen uit eerdere onderzoeken. Zo werd het aantal laptops en desktop computers op ieder 750 miljoen stuks geschat, een miljard smartphones en honderd miljoen servers. Ook bijbehorende randapparatuur zoals routers, switches en glasvezel en koperdraad meegerekend.

"Voor zover bij ons bekend is dit de eerste holistische schatting van het energiegebruik van internet", zeggen Ma en Raghavan. "Hoewel we er zeker van zijn dat onze conclusie niet klopt, hopen we dat er meer bewustzijn over dit belangrijke onderwerp ontstaat."