Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, kreeg net voor het overlijden van Steve Jobs advies van de voormalige Apple-topman. Zuckerberg erkent in een televisie-interview dat hij veel vragen had en hij goede adviezen heeft ontvangen van Jobs.

In hun gesprekken vroeg Zuckerberg aan Jobs hoe hij een team om hem heen kon bouwen dat zich met dezelfde toewijding en inzet zou bezighouden als hijzelf. Ook wilde hij van Jobs weten hoe hij de medewerkers van zijn bedrijf gefocust kon houden. "Grotere bedrijven hebben vaak de neiging om af te dwalen en allerlei verschillende gebieden te verkennen", aldus Zuckerberg in het interview.

Volgens Walter Isaacson, de man die de biografie over Steve Jobs heeft geschreven, had Jobs veel respect voor Zuckerberg en zijn bedrijf Facebook, omdat hij een bedrijf probeerde op te bouwen dat de wereld zou veranderen in plaats van vast te houden aan bestaande ideeën of het bedrijf te verkopen.

Op de vraag of Zuckerberg en Jobs ooit over een mogelijke overname van Facebook hebben gesproken, antwoordt hij ontkennend. "Daar hebben we het nooit over gehad. Tevens zou ik Facebook ook niet hebben willen verkopen", aldus Zuckerberg.

Volgens zijn biograaf zag Steve Jobs het als zijn taak om de toekomstige generatie topmannen in de techwereld te vertellen over zijn 35-jarige ervaring in deze business. Zuckerberg was een van deze mensen die hij hierover sprak.