2min

Nu de Europese Commissie ACTA heeft ondertekend en het Europees Parlement de nieuwe wetgeving in behandeling gaat nemen, neemt het protest tegen het anti-piraterijverdrag verder toe. Kamerlid Arjan El Fassed (GroenLinks) pleit ervoor om het Europese Hof van Justitie naar het verdrag te laten kijken.

Hoewel de Nederlandse regering inmiddels zijn handtekening onder het verdrag heeft gezet, is daarmee de wet nog niet aangenomen. Het Europees Parlement en de nationale parlementen, waaronder het Nederlandse, moet het verdrag nog in behandeling nemen. Wijzigingen aanbrengen is niet mogelijk: als een van de partijen het oneens is met de tekst, zullen ze ACTA in zijn geheel naar de prullenbak moeten verwijzen. Dit proces zal naar verluidt enkele maanden in beslag nemen.

GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed neemt alvast een voorsprong op het aanstaande debat. Vandaag zal hij in de Kamer de regering adviseren om advies in te winnen bij het Europese Hof van Justitie. Volgens het Kamerlid vormt ACTA een reële bedreiging voor de privacy van internetters. Tevens wil hij meer informatie over de gevolgen voor journalisten en bloggers als deze wet mocht worden aangenomen.

Tevens weet het Kamerlid te melden dat juridische experts verklaard hebben dat ACTA en het EU-recht in strijd zijn met elkaar. Daarom is een advies van het Europese Hof van Justitie zeer wenselijk.

ACTA staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Met deze wetgeving wil de Europese Commissie een einde maken aan de handel in namaakartikelen en intellectueel eigendom beter beschermen. Maar de vrees dat het verdrag meer kwaad dan goed doet is alom aanwezig.

Europarlementariër Judith Sargentini zegt dat ACTA internetvrijheid beknot, innovatie belemmert en de toegang tot medicijnen bemoeilijkt. Om die redenen is het wetsvoorstel volgens haar funest voor ontwikkelingslanden. "ACTA is een slecht verdrag, dat alleen goed is voor de winstmarges van een klein aantal multinationals. Ontwikkelingslanden mochten niet eens meeonderhandelen over dit internationale verdrag. Zij protesteren – terecht – luid tegen ACTA", aldus Sargentini.

Naast de vrees voor de aantasting van de privacy van internetgebruikers en internetcensuur, hekelen tegenstanders ook het besluit- en onderhandelingsproces, die naar eigen zeggen grotendeels achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden.