Het ACTA-verdrag wordt toch voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. De Europese Commissie roept het Europees Parlement op om de stemming over het omstreden verdrag uit te stellen totdat het Hof het getoetst heeft.

De gang van zaken rond het ACTA-verdrag is hoogst opmerkelijk te noemen. In februari stelden de Tweede Kamer en het Europees Parlement nog voor om het verdrag aan het Europese Hof van Justitie voor te leggen vanwege de onduidelijkheid over de tekst. Deze instantie toetst dan of het verdrag niet in strijd is met andere EU-regels of internationale verdragen. Nadeel hiervan is dat het Hof veel tijd nodig heeft om de toetsing af te ronden: volgens deskundigen zou dat proces één tot twee jaar in beslag kunnen nemen.

Wellicht om die reden besloot de International Trade Committee (ITC), de commissie die advies uitbrengt over het ACTA-verdrag aan het Europees Parlement, om de stemming niet langer uit te stellen. Maar de Europese Commissie houdt vast aan haar plan om het verdrag toch ter toetsing voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie.

Gisteren riep Eurocommissaris Karel De Gucht op om de stemming over het antipiraterijverdrag uit te stellen. Het vonnis van het Hof levert volgens De Gucht "een belangrijke bijdrage aan het Europese publieke en het democratische debat". De Eurocommissaris hoopt dat het Europees Parlement het geduld kan opbrengen om het advies van het Hof af te wachten.

ACTA staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Met deze wetgeving wil de Europese Commissie een einde maken aan de handel in namaakartikelen en intellectueel eigendom beter beschermen. De vrees dat het verdrag meer kwaad dan goed doet is echter alom aanwezig. Tegenstanders vrezen voor internetcensuur en dat de privacy van internetgebruikers in het geding zal komen. Daarnaast heeft men kritiek op het besluitvormingsproces, dat naar eigen zeggen grotendeels achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden.