1 min

De wrakingskamer heeft het verzoek van KPN, T-Mobile en Tele2 om de huidige rechter te vervangen afgewezen. Volgens de providers was de rechter vooringenomen, omdat hij eerder ook al de rechtszaak tussen Stichting Brein enerzijds en Ziggo en XS4ALL anderzijds voorzat. Volgens de wrakingskamer is dit geen reden om rechter Blok van de zaak te halen.

Begin januari beval de Haagse voorzieningenrechter dat Ziggo en XS4ALL de downloadwebsite The Pirate Bay moeten blokkeren voor haar abonnees. Na afloop van de rechtszaak heeft Brein diverse providers schriftelijk verzocht om deze website te blokkeren. Zij gaven aan dat ze dit niet wilden doen zonder tussenkomst van de rechter.

Daarop besloot Stichting Brein om T-Mobile, KPN en Tele2 te dagvaarden. Toen de partijen hoorden dat rechter Blok opnieuw deze rechtszaak zou voorzitten, dienden zij een wrakingsverzoek in. De rechter zou in hun ogen vooringenomen en niet objectief zijn. De wrakingskamer heeft dit verzoek verworpen: volgens de leden is hun collega Blok wel degelijk in staat om de rechtszaak objectief en zonder vooringenomenheid te leiden. Er is geen sprake van een "uitzonderlijke omstandigheid" of "zwaarwegende aanwijzing" die een eerlijke rechtsgang belemmeren.

Het kort geding tussen Stichting Brein en T-Mobile, KPN en Tele2 zal donderdag 19 april van start gaan. Op 17 april dient het hoger beroep van XS4ALL en Ziggo tegen de belangenbehartiger van de entertainmentindustrie.