1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Uit een rapport van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat het blokkeren van The Pirate Bay door Ziggo en XS4ALL niet tot minder downloads leidt. Nagenoeg hetzelfde aantal klanten van deze providers weet de bewuste torrentsite nog altijd te vinden, weliswaar via een noodgedwongen omweg.

Door de UvA is tussen 7 en 9 april een zelfde steekproef uitgevoerd als Stichting Brein heeft gedaan, waarbij werd gekeken naar de verdeling over Nederlandse IP-adressen met betrekking tot het vaststellen van auteursrechtinbreuken met BitTorrent.

Dit heeft uiteindelijk een grote rol gespeeld in de uitspraak van de rechter, waarna zowel Ziggo als XS4ALL verplicht werden toegang tot The Pirate Bay te blokkeren. Onderzoekers van de UvA concluderen uit het voorlopige resultaat van het lopende onderzoek dat er geen significant effect is opgetreden. Volgens Brein zou het opleggen van de blokkade voor een daling van inbreuk op auteursrechtelijk materiaal door Ziggo en XS4ALL-abonnees zorgen. Het gerechtelijk oordeel is hier deels op gebaseerd en zou daarom verworpen moeten worden.

De meet-software die door de UvA is gebruikt zal onder Open Source-licentie beschikbaar worden gesteld, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om metingen te doen.

Zowel Ziggo als XS4ALL laten aan Nu.nl weten dat juristen zullen kijken of het onderzoek gebruikt zal worden bij het hoger beroep. Stichting Brein directeur Tim Kuijk stond niet open voor het geven van commentaar.