2min

De petitie die Bogdan Rentea & Associates tegen Facebook had ingediend, is door de rechtbank verworpen. De organisatie wilde duidelijk maken dat Facebook en de banken die de beursgang begeleidden investeerders hebben misleid door bewust informatie achter te houden.

In de petitie eiste Bogdan Rentea & Associates dat Mark Zuckerberg (CEO), David Ebersman (CFO), David Spillane (CAO) en vertegenwoordigers Morgan Stanley, JP Morgan en Goldman Sachs tekst en uitleg gaven over de vraag of zij bewust informatie hebben achtergehouden over tegenvallende financiële verwachtingen van Facebook. Vrijwel direct na de beursgang op 18 mei ging het aandeel in korte tijd hard achteruit: tot op heden is de koers van het aandeel bijna een derde van haar waarde verloren.

Volgens de rechtbank slaagde Bogdan Rentea & Associates er niet in om afdoende juridische gronden te formuleren om het verzoek in te willigen. De rechter is van mening dat de organisatie enkel wil dat er maatregelen worden genomen tegen Facebook en trawanten in plaats van het genereren van getuigenverklaringen. Daarnaast slaagde de organisatie er niet in om de urgentie van het verzoek goed onder woorden te brengen.

Facebook laat in een verklaring weten dat het de beslissing van de rechter toejuicht. "Zoals we eerder hebben gezegd zijn we van mening dat de rechtszaken die tegen ons zijn ingediend met betrekking op de beursgang geen enkele betekenis hebben. We zullen ons dan ook daadkrachtig blijven verdedigen", aldus het internetbedrijf in een persverklaring.

Hiermee is deze zaak verre van afgedaan. De Security and Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Auhority (FINRA)gaan een onderzoek starten naar de bewering dat de banken die de beursgang begeleidden informatie over de de groei- en omzetverwachting vlak voor de beursgang naar beneden hebben bijgesteld en opzettelijk hebben achtergehouden.

Technologiebeurs NASDAQ erkende van meet af aan dat het fouten heeft gemaakt bij de beursgang. Technische problemen in de systemen zorgden voor onduidelijkheid bij handelaren of hun koop- en verkooporders wel voor de juiste prijs op het juiste moment werden uitgevoerd. De schattingen van de financiële schade die beleggers en investeringsmaatschappijen hierdoor hebben geleden, lopen uiteen van 100 tot 200 miljoen dollar. Onlangs maakte de technologiebeurs bekend dat het 40 miljoen dollar opzij zal leggen voor eventuele schadevergoedingen.