De Nederlandse overheid heeft een website opgestart waar bedrijven, organisaties en particulieren kunnen reageren op de aangevraagde topleveldomeinen (tld’s), beter bekend als domeinextensies. Als mensen of bedrijven problemen hebben met een bepaalde extensie of deze juist toejuichen kunnen ze dit laten weten aan de overheid.

Nederland geeft iedereen de kans om bezwaar aan te tekenen tegen de aangevraagde tld’s. Op de website van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie kan er gereageerd worden op de in totaal 1930 aangevraagde tld’s. De Nederlandse overheid geeft iedereen nog tot 21 september de kans om protest aan te tekenen of advies te geven.

Bezwaar indienen bij de overheid heeft echter alleen zin als een TLD het publiek belang zou schaden. De overheid kijkt niet naar individuele belangen, daarvoor moet bezwaar worden ingediend bij de ICANN en zo’n formeel bezwaar kost duizenden euro’s.

Op basis van de protesten en adviezen die de overheid ontvangt bepaalt Nederland zijn standpunt over de aangevraagde tld’s.

Verwacht wordt dat met de nieuwe domeinextensies meer keuzevrijheid en concurrentie ontstaat. Ook zal het innovatie bevorderen en betere zichtbaarheid op het internet bewerkstelligen. Zo zal een domeinnaam als .amsterdam goed zijn voor ondernemingen en instellingen uit die stad.

Niet iedereen kan bezwaar aantekenen, alleen direct betrokkenen mogen dit doen. En dan nog staat daar een fors bedrag tegenover, zo kan het bedrag oplopen tot 8000 euro en hoger. Er zijn drie instellingen opgericht waar je bezwaar in kan dienen. Formeel kun je tot 13 januari bezwaar aantekenen bij de ICANN.

ICANN is begonnen om te controleren of aanvragen wel voldoen aan de gestelde eisen. Zo kan een aanvraag geen rechten van merken schenden, beledigend zijn of personen of groepen schaden.

Tot 26 september kunnen er nog goede ideeën over nieuwe tld’s worden ingestuurd naar de speciaal daarvoor aangemaakte website van ICANN. Met deze ideeën zal gekeken worden hoe de toekomst van tld’s eruit gaan zien. De volgende ICANN bijeenkomst is in oktober in Toronto.