Nadat de gebruikersgemeenschap van Instagram volledig overstuur raakte door wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden, draait de dochteronderneming van Facebook een groot deel van deze wijzigingen terug. Het bewuste advertentiegedeelte in de voorwaarden wordt teruggezet naar hetgeen wat van kracht was sinds 2010.

Mede-oprichter Kevin Systrom, die momenteel ook fungeert als woordvoerder voor het bedrijf, herhaalt nog maar eens dat Instagram nooit de bedoeling heeft gehad foto’s van gebruikers door te verkopen. Systrom geeft aan dat Instagram in plaats van eerst voorwaarden op te stellen voor "mogelijke advertentieproducten die nog niet ontwikkeld zijn", eerst met concrete producten komt en aan de gebruikers zal uitleggen "hoe onze advertentiepraktijken gaan werken". Echter blijven er nog steeds veranderingen van kracht in de nieuwe voorwaarden die het bedrijf heeft opgesteld, deze worden per 19 januari 2013 actief.

Systrom heeft al meerdere malen excuses aangeboden voor de onduidelijke gang van zaken, echter wijst hij er op dat de foto’s die gebruikers uploaden gewoon blijven vallen onder het onafhankelijke privacybeleid dat de website hanteert.