De regering overweegt de mogelijkheid om een digitale identificatievorm in te voeren. Met een elektronische identiteitskaart moeten een aantal veelvoorkomende problemen tot het verleden horen.

Onlangs bleek dat jongeren bij webwinkels alcohol kopen en bij gebrek aan controle op die manier de identificatieplicht bij zulke producten omzeilen. Bij aflevering van de producten is een identiteitscontrole eveneens nauwelijks aan de orde.

Gezien de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol is dat een duidelijk probleem. De invoer van een elektronische identiteitskaart zou zo’n probleem kunnen tackelen. Ook de inkoop van tabak zou op een dergelijke manier aan banden gelegd kunnen worden.

Bits of Freedom heeft zich uitgesproken tegen de elektronische identiteitskaart omdat het systeem misbruikt kan worden om de activiteit van gebruikers op veel verschillende websites te monitoren. De organisatie zou graag zien dat enkel de relevante data wordt gedeeld, zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de gebruiker. Zaken als naam en BSN-nummer zouden niet doorgegeven moeten worden.

De invoer van de online identificatie zou in 2015 moeten plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de identificatiemethode betrouwbaarder en veiliger wordt dan de huidige DigiD die bij overheidsdiensten gebruikt kan worden.