2min

Het Nederlandse kabinet gaat de recente verzwaarde exportrestricties van de VS voor ASML aankaarten bij de Europese Unie. Dit antwoordde verantwoordelijk minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op mondelinge vragen vanuit de Tweede Kamer.

Verschillende politieke partijen, zoals CDA, D66 en Volt, staan uiterst kritisch over de manier waarop de VS onlangs de exportrestricties voor de Nederlandse fabrikant van chipmachines heeft verzwaard.

Volgens de bezwaren uit de Tweede Kamer hebben de VS met deze maatregel eenzijdig de spelregels veranderd. Het gebruiken van deze economische maatregelen voor geopolitieke doeleinden schaadt de Nederlandse ‘economische kroonjuwelen’ en brengt veel onzekerheid mee voor Nederlandse, maar ook Europese bedrijven, stelt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch in mondelinge vragen aan de minister. Hij roept op de exportrestricties in Brussel aan te kaarten.

Schadelijk voor Nederland en Europa

Als Nederland niets over deze exportrestricties heeft te zeggen, dan is dat volgens hem financieel-economisch schadelijk voor zowel Nederland als Europa. D66 en Volt voegen hieraan toe dat zij ook kritisch tegenover de exportrestricties staan en vragen zich af of Nederland hiertegen bezwaar heeft gemaakt.

Ook deze partijen stellen dat ondanks heldere afspraken vorig jaar de VS toch zijn eigen plan trekt en daarmee de strategische autonomie van Nederland zou afpakken.

Reactie minister Schreinemacher

In haar reactie geeft minister Schreinemacher aan dat Nederland op hoofdlijnen bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe restricties. Desondanks geeft zij aan dat het kabinet vindt dat de VS vrij staan in hun maatregelen op basis van hun eigen veiligheidsanalyses. Ook zouden de VS niet uit economische motieven hebben gehandeld.

Wel geeft Schreinemacher aan de oproep om de strategische exportrestricties bij de EU aan te kaarten te steunen. “Ik wil dit samen met de minister-president opnemen in Brussel. Europa is een sterke kracht, die moeten we wel inzetten.”

Wel tempert zij de verwachtingen over de resultaten die deze aanpak kan opleveren. Volgens minister Schreinemacher hebben niet alle Europese lidstaten zin om de discussie over de technologie-exportrestricties van de VS op Europees niveau te behandelen.

Wel geeft zij tegenover de verschillende Kamerleden aan dat het belangrijk is dat Nederland met de VS in gesprek blijft over dit onderwerp.

Lees ook: ASML krijgt door VS strengere exportrestricties opgelegd