2min

De Nederlandse inlichtingendienst AIVD tapt steeds vaker internet- en telefoonverkeer af, tussen september 2012 en augustus 2013 zijn 11 procent meer taps geplaatst dan in dezelfde periode een jaar eerder. Exacte cijfers zijn niet bekendgemaakt, wel is duidelijk dat sommige taps in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

De Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) heeft een rapport gepubliceerd waarin valt te lezen dat het aantal taps is gestegen met 11 procent. Hoewel de CTIVD de exacte cijfers graag openbaar zou maken heeft het kabinet besloten dat die cijfers geheim moeten blijven. Volgens Minister Plasterk zouden de concrete cijfers teveel inzicht geven in de manier waarop de AIVD te werk gaat. De Tweede Kamer wordt wel vertrouwelijk geïnformeerd over het exacte aantal taps.

De taps die in het rapport worden genoemd hebben betrekking op telefoonverkeer en internetverkeer die door de AVID wordt afgetapt, daar vallen dus niet de taps van de politie en de militaire inlichtingendienst onder. Of het totaal aantal taps in Nederland ook is gestegen is dus onduidelijk.

De AIVD houdt zich over het algemeen altijd aan de wet bij het aftappen, maar volgens de commissie zijn er ook uitzonderingen. Zo zijn er gesprekken afgeluisterd van personen die vallen onder het verschoningsrecht zoals advocaten en doktoren. Ook is de Minister niet in alle gevallen volledig geïnformeerd door de AIVD, dit terwijl hij wel goedkeuring moet geven en eindverantwoordelijk is voor de AIVD.

Ook is in het rapport veel aandacht voor organisatielasten, de AIVD kan gebruik maken van een organisatielast om niet een enkel persoon maar een hele organisatie af te luisteren. Hierdoor hoeft de AIVD niet per persoon een aftapverzoek in te dienen, uit het rapport blijkt dat de AIVD ten minste een keer een groep personen onterecht heeft aangemerkt als organisatie.

Ook spit de AIVD geregeld in grote collecties verzamelde data om te kijken of daar nog meer verdachte communicatie in heeft plaatsgevonden. Volgens de huidige wetgeving mag de AIVD dit soort zoekopdrachten niet uitvoeren zonder toestemming van de Minister. De AIVD gaat deze werkwijze nu aanpassen.