De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de tapstatistieken van de AIVD gewoon geheim blijven. Het kabinet weigerde na herhaalde verzoeken om deze statistieken openbaar te maken. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zou uit de statistieken de werkwijze van de AIVD kunnen worden blootgelegd. De rechtbank gaat daarin mee en dus blijven de statistieken geheim.

Door de uitspraak van de rechtbank van vandaag blijven de tapstatistieken geheim. Dit terwijl in onze buurlanden België en Duitsland de statistieken wel openbaar worden gemaakt. De reden dat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan in deze zaak is omdat een journalist van de KRO besloot naar de rechter te stappen om openbaarheid en transparantie te eisen, de journalist verwees daarbij naar de uitspraak van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die had verklaard dat openbaarmaking geen schade voor de nationale veiligheid zou opleveren.

Volgens de rechtbank is het mogelijk om met de aantallen in combinatie met andere openbare informatie toch schade aan te brengen aan de AIVD. Door deze informatie te combineren kan de werkwijze en het functioneren van de AIVD worden blootgelegd. "Als het aantal taps per jaar door de AIVD over een langere periode wordt afgezet tegen de bekende dreigingen/ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen kan door middel van deductie inzicht worden verkregen in de aard en omvang van de specifieke werkzaamheden van de AIVD", aldus de rechtbank.

Volgens Plasterk zou bij openbaarmaking ook inzicht worden gegeven in de capaciteit, focus en slagkracht van de inlichtingendienst, iets wat Plasterk graag geheim houdt.