2min

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag geoordeeld dat de Safe Harbor-overeenkomst tussen Europa en de VS ongeldig is. Het Hof acht Amerikaanse bedrijven niet geschikt om voldoende bescherming te bieden voor data van Europese burgers, de bedrijven zijn niet geschikt omdat de Amerikaanse wetgeving de Safe Harbor-overeenkomst negeert.

In Europa worden hoge eisen gesteld aan de opslag van privégegevens (data) van Europese burgers. Amerikaanse bedrijven mochten deze gegevens verwerken volgens de Safe Harbor-overeenkomst. Dit is een overeenkomst die in 2000 is gemaakt tussen de EU en de VS om Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid te bieden Europese persoonsgegevens op te slaan zonder de Europese wet te schenden.

De overeenkomst is nu ongeldig verklaard door het Europese Hof van Justitie omdat de Amerikanen hun wetgeving zodanig hebben aangepast dat de overeenkomst kan worden geschonden door de Amerikaanse overheidsinstanties. Zij hebben bevoegdheden gekregen waarmee ze alle data van Amerikaanse bedrijven kunnen opeisen, ook data die in Europa is opgeslagen of Europese data die in de Verenigde Staten wordt verwerkt. Dat is een schending van de Safe Harbor-overeenkomst. Edward Snowden heeft daarnaast aangetoond dat de Amerikanen de overeenkomst stelselmatig overtreden, waardoor het Hof de hele overeenkomst ongeldig heeft verklaard.

De reden dat het Europees Hof nu pas een uitspraak doet komt door de Oostenrijker Maximillian Schrems, hij is van mening dat persoonsgegevens niet in goede handen zijn bij Facebook omdat het bedrijf deze data doorsluist richting de autoriteiten in de Verenigde Staten. Hij diende dan ook een klacht in bij de Ierse privacywaakhond omdat Facebook zijn Europese hoofdkantoor in Ierland heeft gevestigd. De Ierse privacywaakhond wees zijn klachten van de hand en daarop besloot Schrems naar het Hooggerechtshof van Ierland te stappen, die wezen de zaak vervolgens door naar het Europese Hof van Justitie.

Het Europese Hof van Jusititie heeft de zaak bekeken en advies ingewonnen bij de advocaat-generaal, daaruit kwam naar voren dat de Verenigde Staten op grote schaal data verzamelt van Europese burgers zonder deze voldoende te beschermen. Aangezien de Europese Commissie in onderhandeling is met de VS om deze waarborgen te verbeteren kan dat gezien worden als een erkenning. Het Hof deed dan ook de meest logische uitspraak en verklaarde de Safe Harbor-overeenkomst ongeldig.

De vraag is nu wat er op korte termijn gaat veranderen, want in principe mogen Amerikaanse bedrijven nu geen Europese data meer verwerken of opslaan. Daarmee zou het hele internet min of meer tot stilstand komen. Waarschijnlijk worden er nu snel nieuwe afspraken gemaakt over de uitwisseling van data.