De wetenschappers Andrew Reece van Harvard University en Chris Danforth van University of Vermont hebben een algoritme ontwikkeld dat depressies kan herkennen op basis van de foto’s die iemand op Instagram plaatst. De voorspellingen zijn in 70 procent van de gevallen correct.

Voor het maken van het algoritme bekeek het team in totaal 50.000 foto’s, die geplaatst werden door 166 mensen. Bij 71 van hen was al de diagnose van depressie geconstateerd. De resultaten van het onderzoek op basis van deze groep mensen bevestigde twee zaken: allereerst dat de "tekenen van een depressie te zien zijn in Instagram-gedrag" en dat "deze tekenen herkenbaar zijn nog voordat de eerste diagnose gesteld wordt."

Natuurlijk lijkt die hypothese op het eerste gezicht erg logisch. Er zijn immers veel zaken te constateren op basis van een foto die iemand op het internet plaatst. Zijn er bijvoorbeeld andere mensen op te zien, zijn de foto’s overdag gemaakt of ’s nachts? Gaat het om sociale bezigheden of zijn de mensen altijd alleen te zien? En hoeveel mensen reageren op een beeld en liken de foto?

Die metadata combineerden de onderzoekers met bekende zaken over depressiviteit. Zo wees onderzoek uit dat depressieve mensen voorkeur hebben voor donkere beelden en vrolijke mensen juist meer kleuren zoeken. Op basis van gegevens als de saturatie van foto’s, aanwezige kleuren en de eerdergenoemde metadata kon men in 70 procent van de gevallen correct achterhalen of iemand depressief is.