Abonneer je gratis op Techzine!

Er is weinig kans dat de overheid zich actief gaat bemoeien met de aanleg van een landelijk glasvezelnetwerk. De kabelbranche jubelt, KPN niet.

Mark Frequin, directeur-generaal Telecommunicatie en Post van het ministerie van Economische Zaken, liet er vrijdag geen misverstand over bestaan. Tijdens zijn lezing op het jaarlijkse congres van de cabelbranche gaf Frequin een voorzetje op de breedbandnota die binnenkort uitgegeven wordt.

De Nederlandse overheid heeft breedband hoog op de agenda geplaatst, maar dat resulteert niet in een concreet actieplan voor glasvezel. Volgens Frequin komt er geen beslissing over welke infrastructuur er moet komen. “Er komt simpelweg geen technologiekeuze. Ik moet er niet aan denken. We gaan geen kabel trekken en heel Nederland van glas voorzien", aldus Frequin.

Wat er wel in de breedbandnota gaat staan, zijn de voorwaarden en grenzen waarin de breedbandsector zich moet ontwikkelen. “Wij bepalen de spelregels", zo ziet de directeur-generaal de rol van de overheid.

Pas als de zakelijke markt er niets aan heeft maar zaken zoals zorg, veiligheid en onderwijs er wel profijt van zouden hebben, zal er door de overheid worden geïnvesteerd.

Directeur van Vecai, Rob van Esch, reageerde hier verheugd op. "Het Deltaplan Glas van KPN is zojuist ten grave gedragen. Helderder had het niet geformuleerd kunnen worden."

KPN wil heel graag tot een gezamenlijk nieuw glasvezelnetwerk komen samen met de kabelaars en de overheid, maar KPN hoeft van de overheid dus niks te verwachten. Van de kabelaars was al langer duidelijk dat ze niet wilden.

"Wij zijn klaar voor de toekomst. Als KPN dat niet is, is dat hun probleem." Van Esch wijst daarmee ook op nieuwe pilotprojecten waar kabelaars nu mee bezig zijn. Zo experimenteren Casema en CAI Westland met Fiber to the Home en Essent met Ethernet to the Home met snelheden van minimaal 10 Mbps.

KPN heeft hier bij monde van Henjo Groenewegen (directeur Connectivity) lauw op gereageerd. "Het is jammer. Het leek ons handig om de krachten te bundelen. Het moet geen snelheidswedstrijdje tussen de verschillende infrastructuren worden." In een zaal vol vertegenwoordigers van de kabelbranche kan Groenewegen niet op wat bijval rekenen.