AWS heeft zijn datalake-oplossing voor de gezondheidszorg, Amazon HealthLake, algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze oplossing kunnen gezondheidsorganisaties medische informatie vanuit verschillende bronnen in een enkele omgeving onderbrengen en inzetten voor het verbeteren van de patiëntenzorg.

Met de oplossing wil de techgigant een einde maken aan de enorme verspreiding van medische data over verschillende applicaties en andere systemen. Diverse medische informatie van patiënten, zoals klinische notities, laboratoriumuitslagen en verzekeringsinformatie, is op dit moment vaak ondergebracht in aparte databases. Voor professionals in de gezondheidszorg maakt dit het uitermate lastig om een compleet overzicht te krijgen van alle informatie rondom een patiënt. Bovendien kost het verzamelen van deze informatie veel tijd.

Functionaliteit Amazon HealthLake

De komst van Amazon HealthLake moet dit tot het verleden laten behoren. Alle data van patiënten wordt met deze oplossing in een enkele data repository samengevoegd. Concreet biedt de oplossing hiervoor een verzameling van connectors die automatisch records importeren van algemeen gebruikte gezondheidsapplicaties. Wanneer deze records zich in de data repository bevinden, zorgen op natural language processing gebaseerde algoritmes ervoor dat de data wordt georganiseerd. Hiermee valt dan makkelijker te werken, stelt AWS.

De algoritmes scannen medische documentatie als klinische notities en halen daar de patiëntinformatie uit. Vervolgens indexeert Amazon Healthlake deze informatie en biedt ze aan als zoekpagina’s in een zoekmachine. Ruwe data kunnen hierdoor worden aangepast in makkelijk doorzoekbare data. Het uiteindelijke resultaat is dat artsen op deze manier de patiëntinformatie sneller kunnen doorzoeken, als zij handmatig door alle informatie moeten bladeren.

Daarnaast maakt Amazon HealthLake het mogelijk de gecombineerde patiëntengegevens naar andere systemen te verplaatsten voor verdere verwerking. De data worden hiervoor in de industriestandaard FHIR opgeslagen. Het verplaatsingsproces vindt plaats met een aparte API die AWS in zijn Amazon-product meelevert.

Toegevoegde diensten en beheerde infrastructuur

AWS wil binnen de oplossing ook toegevoegde diensten leveren aan klanten uit de gezondheidszorg. Denk daarbij aan het leveren van AI-diensten voor het verbeteren van de patiëntenzorg. AI kan onder meer worden ingezet voor het automatiseren van taken als het stellen van medische diagnoses en het plannen van behandeltrajecten. Ook kan AI algemene aanbevelingen geven.

De onderliggende infrastructuur van de Amazon HealthLake-oplossing wordt volledig door AWS beheerd uitgevoerd. IT-specialisten van gezondheidsinstellingen hoeven alleen zelf een nieuwe data store aan te maken. Deze data store is binnen enkele minuten volledig operationeel, zo geeft de techgigant aan. Het beheer, het configureren en het opzetten van de onderliggende infrastructuur wordt door AWS afgehandeld.