Bedrijven die gebruik maken van illegale software, zoals een illegaal besturingssysteem, hebben volgens onderzoek meer kans op dataverlies en crashes dan bedrijven met legale software. Zo hebben bedrijven met illegale systemen 43 procent meer kans op een grote systeemcrash en 73 procent meer kans op verlies van data.

Harrison Group deed in opdracht van Microsoft onderzoek hiernaar. Het onderzoeksbureau heeft 1600 bedrijven ondervraagd die tussen de 24 en 500 pc’s bezitten. Meer dan de helft, 56 procent om precies te zijn, bleek gebruik te maken van software die niet volledig legaal is.

Harrison Group concludeert dat de twee kampen verschillend zijn, bijvoorbeeld op het vlak van stabiliteit. Bedrijven die gebruik maken van illegale systemen geven aan wel eens met instabiliteit te kampen, zo heeft 43 procent wel eens een crash gehad waarbij het systeem voor langer dan een dag uit de lucht was. Bedrijven die alleen legale OS’en gebruiken hebben het minder slecht, dertig procent heeft wel eens een soortgelijke crash gehad. Bij kleinere crashes zijn er overigens amper verschillen op te merken.

Een ander probleem is dataverlies. Zo heeft 38 procent wel eens belangrijke bedrijfsgegevens verloren en 32 procent klantgegevens. Bedrijven die gebruik maken van legale besturingssystemen hebben minder last van dataverlies, daar liggen de percentages op respectievelijk 22 en 25 procent.

Het gebruik van illegale software loont ook amper. Software-onderhoud kost bij bedrijven met legale systemen 0,12 procent van de omzet en bij illegale systemen 0,13 procent.