min

Tags in dit artikel

, ,

Uit het CHAOS Report van de Standish Group uit 2004 naar het succes van softwareprojecten blijkt dat slechts 29% van de projecten slaagt, 18% compleet faalt en dat de overige 53% te maken heeft met tijd- of budgetoverschrijdingen of een verschil tussen verwachte en geleverde functionaliteit. Borland Software Corporation, vooraanstaand leverancier van platformonafhankelijke oplossingen voor Software Delivery Optimization, waarschuwt bedrijven dat een gebrek aan communicatie gedurende het ontwikkelproces en het niet beschikken over de juiste middelen de doodsteek kan zijn voor ontwikkelteams.

"Wij zien dat veel bedrijven nog steeds programma’s als Word en Excel gebruiken om requirements in te documenteren", zegt Gerard van der Pol, technical team manager bij Borland. "Om de beste resultaten te behalen moeten de processen in een organisatie transparant zijn. Een stapel Excel spreadsheets is geen gezonde fundering voor het maken van strategische beslissingen. Programma’s als Word en Excel zijn requirements containers zonder structuur; op het moment dat er een wijziging wordt doorgevoerd en het bestand is opgeslagen, is de handeling afgelopen en kan niemand meer traceren wat er is veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie."

Problemen in het ontwikkelproces ontstaan vaak al bij het vaststellen van de requirements: zonder duidelijke scope is er geen overeenstemming tussen opdrachtgever en uitvoerder over wat er opgeleverd gaat worden. De requirements vormen het contract en als de kaders niet duidelijk zijn bij alle betrokken rollen dan is het project gedoemd te mislukken. "Het heeft weinig zin een dik document te circuleren waar niemand ooit in kijkt. Dit zien we in de praktijk echter nog steeds vaak gebeuren ondanks het feit dat het tegenwoordig mogelijk is om requirements op te nemen in de ontwikkelomgeving. Er moet continu een dialoog zijn tussen de ontwikkelaar en de eindgebruiker om eventuele problemen in de kiem te smoren."

Organisaties beseffen steeds beter dat softwareontwikkeltrajecten voor verbetering vatbaar zijn. Bedrijven gaan zich bovendien steeds meer richten op het verbeteren van softwareontwikkelprocessen met een initiatief als CMMI (Capability Maturity Model Integration). Dit is een richtlijn voor procesverbetering en een standaard waarmee de mogelijkheden van softwareorganisaties gemeten worden. De CMMI-richtlijn is onderverdeeld in vijf niveaus.

Niveau 1 is de uitgangssituatie van een organisatie, requirements management is dan vaak (nog) niet aanwezig. Voor niveau 2 is het voeren van onder andere requirements management een belangrijke voorwaarde en vanaf niveau 3 is het noodzakelijk om requirements management als geïntegreerd proces door te voeren en moeten organisaties daadwerkelijk tools inzetten voor het ondersteunen van dergelijke processen.

"Bij niveau 2 kunnen Word en Excel nog ingezet worden voor requirements management, maar bij niveau 3 worden hogere eisen gesteld die niet te realiseren zijn met Word en Excel", stelt Van der Pol. "Zeker in de financiële wereld zijn veel organisaties met CMMI bezig en wordt een serieuze aanpak van requirements management steeds belangrijker. Met de recente overname van internationaal procesadviesbureau TeraQuest Metrics, Inc. kunnen we onze klanten nu volledige procesoptimalisatie-oplossingen aanbieden."