2min

Tags in dit artikel

, , ,

Nadat Linus Torvalds besloot tijdelijk een stap terug te doen, heeft Linux besloten om een gedragscode voor zijn programmeurs in te voeren. Daarmee neemt het bedrijf stappen om te voorkomen dat discussies uit de hand lopen of al te verhit raken. Toch zijn er ook critici die het niet eens zijn met deze beslissing.

Vorige week meldde Linus Torvalds, een van de oprichters van Linux, dat hij tijdelijk een stap terug deed. Hij erkende dat de ontwikkelomgeving van het besturingssysteem te vijandig was voor veel ontwikkelaars. Dat deed hem besluiten te proberen zijn gedrag te veranderen en zijn excuses aan te bieden aan “mensen die ik met mijn gedrag pijn heb gedaan en misschien weggejaagd heb van de ontwikkeling van de kernel.”

Niet beledigen

Maar het was niet alleen Torvalds die zich soms liet meeslepen in de verhitte discussies op de Linux Kernel Mailing List (LKML), maar ook anderen deden dat. Om die reden heeft Linux voor het eerst een gedragscode ingevoerd. Eerder was er al een conflictcode, waarin geregeld werd hoe discussies gevoerd konden worden, maar nu dus een gedragscode.

Deze is behoorlijk eenvoudig in opzet en stelt vooral dat alle ontwikkelaars hun best zullen doen om de Linux-gemeenschap zo conflictvrij mogelijk te maken. Daarbij mag niemand persoonlijk aangevallen worden op zaken als “leeftijd, lichaamsomvang, beperking, etniciteit, seksuele eigenschappen, geslachtsidentiteit en -uitdrukking, ervaring, opleiding, sociaaleconomische status, nationaliteit, persoonlijk voorkomen, ras, religie, of seksuele identiteit en oriëntatie.”

Toch is het de vraag of deze gedragscode genoeg gaat zijn. De omgeving waarin ontwikkelaars werken staat bekend als een harde en onvriendelijke. De echte test zal dus zijn of de gemeenschap uiteindelijk meegaat in dit idee, of dat er toch een vorm van verzet komt en dat de gemeenschap blijft zoals deze is.