Veel werknemers die op afstand deelnemen aan hybride vergaderingen, ervaren ongelijkheid met collega’s die wel fysiek bij de vergaderingen aanwezig zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van Barco. Werknemers die op afstand werken hebben nog steeds veel problemen bij het deelnemen aan hybride (video)vergaderingen. Veel werknemers willen graag meer ‘vergadergelijkheid’ of betrokkenheid, samenwerking en gebruikservaring als hun collega’s die wel fysiek in de vergadering aanwezig zijn.

Ongeveer een derde van de respondenten geeft aan nog steeds moeite te hebben optimaal aan hybride vergaderingen deel te nemen. Onder meer door een gebrek aan controlemogelijkheden over de vergaderervaring. Ook vindt bijna een derde het moeilijk om zijn stem te laten horen als zij vanuit een externe locatie aan hybride vergaderingen deelnemen. Twee keer zoveel externe deelnemers aan een hybride vergadering vinden daarnaast dat vergadervoorzitters te veel aandacht schenken aan de mensen in de fysieke vergaderruimte.

Frustraties bij werknemers op afstand

In het onderzoek komt ook naar voren dat frustraties over de technologie voor veel medewerkers op afstand een belangrijke bron van ergernissen zijn bij hybride vergaderingen. Bijna driekwart worstelt nog steeds met het verbinden en navigeren tijdens hybride vergaderingen. Dit heeft grote invloed op de werktevredenheid.

Ook werknemers die fysiek op kantoor tijdens hybride vergaderingen aanwezig zijn, ervaren vaak technische problemen. Bijvoorbeeld met het aansluiten van eigen laptops op de videovergaderfaciliteiten die op kantoor aanwezig zijn.

Volgens een derde van de gefrustreerde werknemers zijn de tegenvallende technische aspecten een reden voor het eventueel zoeken naar een nieuwe werkgever. Zij geven aan een aanbod te overwegen van een ander bedrijf met een goed gedefinieerd, hybride beleid en met duidelijke richtlijnen en hulpmiddelen voor succesvolle en efficiënte deelname aan hybride vergaderingen.

Officiële bedrijfsstrategie nodig

Volgens Barco moeten bedrijven daarom een goed formeel beleid rondom hybride werk gaan opstellen. Te meer omdat werknemers steeds meer vragen om hybride werkmogelijkheden en omdat hybride werken een blijvertje is. Veel organisaties hebben hiervoor nog geen officieel beleid. Daarmee is het hoognodig dat daarin verandering komt. Vooral nu bedrijven weer plannen maken voor de terugkeer naar de kantooromgeving.

Tip: Techzine Talks: Hoe ziet onze werkdag eruit na corona?