Cloudian en Storage Made Easy (SME) maken de gezamenlijke oplossing file sync-and-share beschikbaar, voor bedrijfsbrede bestandsuitwisseling en -synchronisatie. Hierbij is rekening gehouden met de eisen van de General Data Protection Regulation (GDPR). De oplossing voorkomt het gebruik van externe clouddiensten voor de uitwisseling van bestanden.

Dankzij de file sync-and-share wordt het gebruik van persoonsgegevens voortdurend bewaakt, met herkenning van ruim 60 gegevenstypes (zoals creditcardgegevens en paspoortinformatie). De twee partijen willen zich hiermee onderscheiden van de meeste clouddiensten door met de oplossing grip te bieden op de fysieke locatie van data. Ook biedt het mogelijkheden voor het beheer van toegangsrechten op basis van een bestaand authenticatiekader, zoals Active Directory of LDAP.

Mogelijkheden

File sync-and-share komt met veilige mechanismen voor het uitwisselen van bestanden, zoals de mogelijkheid om links naar bestanden met een wachtwoord te beveiligen, downloadlimieten in te stellen en vervaldata op te geven waarna de links automatisch worden gedeactiveerd. Alle toegang tot data wordt gelogd, zodat een volledige audit trail wordt bijgehouden voor compliance-doeleinden.

Cloudian en SME maken de oplossing compatibel met Windows, Max, Linus, iOS en Android. Door integratie met Microsoft Office en e-mailapplicaties is het mogelijk om bestanden veilig op te vragen en uit te wisselen.

Compliance

De twee partijen leggen uit dat diverse privacyrichtlijnen om nauwlettend toezicht vragen op de manier waarop er binnen bedrijven met data wordt omgegaan. Naast de GDPR van de EU doelen ze hiermee ook op de California Consumer Privacy Act van 2018.

Deze richtlijnen schrijven voor dat bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, de data moeten beschermen en wissen indien de klant daar om vraagt. Het betreft dan onder andere namen, identificatiegegevens, locatiegegevens en persoonlijk herleidbare internetgegevens.

Naleving van deze wet- en regelgeving vraagt om nauwgezet beheer van de manier waarop deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt. File sync-and-share speelt hier dus gedeeltelijk op in.