De twaalfde versie van PostgreSQL, een managementsysteem voor relationele databases, is beschikbaar gesteld. Deze versie komt met verbeterde prestaties, space utilisation en SQL conformance. 

PostgreSQL is geïnspireerd door het open source SQL relational database management-systeem Ingres en werd in 1996 voor het eerst uitgebracht. Het project is ontworpen om een grote verscheidenheid aan workloads af te handelen. Daarnaast moet het data-integriteit beschermen. 

Versie 12 is de eerste versie die de mogelijkheid biedt om JSON path expressions te gebruiken om queries te draaien over JSOn-documenten. Ook kan versie 12 als eerste inline-zoekopdrachten uitzoeken, mits deze niet recursief zijn, geen bijwerkingen hebben en “slechts één keer worden gerefereerd in een later deel van de query”. Dat schrijft Devclass

Verder komt de release met een implementatie voor het gebruik van zogeheten columns zoals die gedefinieerd zijn in de SQL-standaard. Die kunnen hun eigen waardes berekenen vanuit andere columns in dezelfde tabel, waardoor ze vergelijkbaar zijn met een table view. 

Security

Versie 12 houdt systemen veilig via ondersteuning voor “client- en server-side encryptie voor authenticatie over GSSAPI interfaces”. Ook kan het systeem van authenticatie-clients vereisen dat ze een SSL-certificaat aanleveren samen met hun gebruikersnaam. 

Administrators kunnen downtime voor complexe rebuilds verder voorkomen. PostgreSQL biedt nu namelijk REINDEX CONCURRENTLY, waarmee dit gerealiseerd wordt zonder writes naar een index te blokkeren. Daarnaast omvat het pg_checksums om checksums mogelijk te maken in een offline cluster, mocht dat nodig zijn.

Partities 

Op het gebied van prestaties gebruikt PostgreSQL nu standaard just in time compilatie. Ook moet het beter in staat zijn om workloads af te handelen die frequent veranderende indexen bevatten. Verder zijn data retrievals in tabellen met grote hoeveelheden partities verbeterd, en zijn insert- en copy-processen daarbij versneld. 

De nieuwe versie komt bovendien met de mogelijkheid om extra partities aan een tabel te hangen, zonder dat er events geblokkeerd worden.