2min

Tags in dit artikel

, ,

Uit onderzoek van open-source data-integratie en -integriteitsspecialist Talend blijkt dat nog steeds ruim een derde van de onderzochte bedrijven nog steeds data niet gebruikt als fundament voor hun zakelijke beslissingen. Ook komen veel bedrijven die wel hun zakelijke beslissingen op basis van data nemen, hierbij nog uitdagingen tegen.

Het gebruik van data door bedrijven voor het nemen van de zakelijke beslissingen zou nu zo ongeveer gemeengoed moeten zijn. Toch, zo stelt Talend in zijn onderzoek, is er nog steeds een behoorlijk gedeelte, ruim één derde, dat dit niet doet. Uit het recent gehouden onderzoek komt naar voren dat 36 procent van de respondenten zich niet op data baseert als het zakelijke beslissingen neemt. Voor deze respondenten geldt vooral de ‘gut feeling’ bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Wel geeft, opmerkelijk, twee derde van de respondenten aan dat zij het gebruik van data binnen hun onderneming belangrijk vinden en dat binnen hun bedrijven ook actief data wordt verzameld. Maar, zo gaat het onderzoek verder, maar liefst 78 procent komt hierbij bepaalde uitdagingen tegen.

Uitdagingen voor datagebruik

De moeilijkste uitdagingen zijn, zo blijkt, eigenlijk de basics van goed databeheer. Het gaat daarbij niet om het kunnen verzamelen van data, maar om het op tijd te leveren van de data, deze toegankelijk te maken en compleet en accuraat te maken.

Maar, zo gaat het onderzoek weer verder, maar liefst 78 procent geeft aan dat zij bij het gebruik van data voor hun zakelijke beslissingen. Desondanks geeft twee derde aan dat zij het gebruik van data belangrijk vinden. Ook weten veel bedrijven niet welke data zij precies in huis hebben, waar deze zich bevinden en wie de data gebruikt.

Ook zouden volgens Talend er verschillen bestaan tussen medewerkers die data produceren en de medewerkers die data analyseren. Beide groepen medewerkers zouden ieder in een ‘alternatieve datarealiteit’ leven.

Data health

Volgens het onderzoek is databeheer voor veel bedrijven verder vaak nog een zaak van het verzamelen, verplaatsen en opslaan van data en het uitzoeken hoe deze data te gebruiken is. Hiervoor zijn er natuurlijk vele tools van vele leveranciers beschikbaar. Toch ontbreekt het daarbij, aldus de data-integratie- en integriteitsspecialist, aan het checken van de gezondheidsstatus van de gegevens.

Talend vindt -daar komt natuurlijk de eigen expertise om de hoek kijken- dat er een begrijpelijk systeem moet zijn voor het op orde zijn en het kunnen leveren van zakelijke informatie. Data-gezondheid of data health is daarom zeer belangrijk. Data health omvat proactieve ‘behandelingen’, kwantificeerbare maatregelen en preventieve stappen om problemen in data te ontdekken en op te lossen. Ook zorgt data health ervoor dat de zakelijke data schoon en compleet is en niet-aangetast beschikbaar is.

Tips

De specialist besluit het onderzoek met een tweetal algemene tips. Zo moet iedere medewerker bij de data lifecycle worden betrokken. Daarnaast is het voor bedrijven zeer belangrijk een infrastructuur en cultuur rondom datakwaliteit bouwen.

Tip: ‘Meeste bedrijven hebben geen vertrouwen in eigen data’