AWS komt met IoT TwinMaker, waarmee ontwikkelaars eenvoudiger ‘digital twin’-omgevingen bouwen voor het in de gaten houden en optimaliseren van bestaande systemen. Hierbij worden de echte omgevingen niet belast.

AWS IoT TwinMaker maakt het beheerders en ontwikkelaars mogelijk snel digital twin-omgevingen te maken van apparatuur of processen en faciliteiten. Hiervoor verbindt de tool in de eerste plaats de data uit verschillende databronnen zoals apparatuursensors, video feeds en zakelijke applicaties. Deze data hoeven hiervoor niet eerst in een enkele centrale omgeving te worden verzameld.

De tool heeft ingebouwde dataconnectoren voor diverse AWS-diensten zoals IoT SiteWise voor apparatuur- en time series-data, Amazon Kinesis Video Streams voor videodata en Amazon S3 voor storage en visuele bronnen als CAD-bestanden en data uit zakelijke applicaties. Ook biedt AWS IoT TwinMaker een framework waarmee dataconnectoren voor andere databronnen kunnen worden gemaakt, zoals voor Snowflake en Siemens MindSphere.

Functionaliteit

Met de tool kan vervolgens een grafische voorstelling worden gebouwd die de relaties tussen de virtuele representatie van de ‘real world’ omgevingen en de verbonden databronnen begrijpt. De data kan worden gevisualiseerd met behulp van het importeren van onder meer 3D-modellen om een 3D-omgeving van de bestaande fysieke systemen of omgeving te maken. Ook kan hier interactieve video of sensor data overlays aan worden toegevoegd vanuit de verbonden bronnen.

Andere functionaliteit die aan de digital twin kan worden gekoppeld, zijn onder meer ML-modellen en simulatie-diensten. Ook kan documentatie, zoals handleidingen, worden toegevoegd.

Koppeling met Amazon Managed Grafana

Ontwikkelaars kunnen met AWS IoT TwinMaker ook een digitale twin maken die voor eindgebruikers als een webgebaseerde applicatie beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor komt de oplossing met een plugin voor de beheerde dienst Amazon Managed Grafana van Grafana Labs. Hierdoor kunnen ook operators in fabrieken of onderhoudspersoneel met behulp van Grafana-applicaties toegang zoeken tot de digital twin-omgeving en daarmee aan de slag gaan voor het verbeteren van de fabrieksprocessen en/of -apparatuur.

AWS IoT TwinMaker is in preview beschikbaar in de AWS-regio’s US East (N. Virginia), US West (Oregon), Europa (Ierland) en Azië-Pacific (Singapore). Meer regio’s volgen binnenkort.

Tip: AWS biedt meer inzicht in infrastructuur met Managed Grafana