2min

Tags in dit artikel

, ,

Bedrijven die data inzetten inzetten voor het verbeteren van hun bedrijfsvoering genereren meer winst en brengen de operationele kosten omlaag. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Splunk en de Enterprise Strategy Group (ESG).

Het wereldwijde onderzoek van de dataspecialist en de consultants onderzocht de relatie tussen de inzet van data binnen de bedrijfsvoering en de economische waarde die deze data-inzet opleverde. Hiermee wilden zij de economische waarde van data onderzoeken.

Drie soorten bedrijven werden onderzocht; bedrijven die de eerste stappen zetten in het gebruik van data voor hun bedrijfsvoering, bedrijven die al binnen de bedrijfsvoering data inzetten, maar nog ruimte hebben voor verbetering en -ten slotte- bedrijven die sterk sturen op data en een geavanceerde strategie hebben om uit deze gegevens echt zakelijke toegevoegde waarde te halen.

Datagebruik levert concrete voordelen

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, zo geven de onderzoekers aan, dat een betere inzet van data binnen de bedrijfsvoering ertoe leidt dat bedrijven hun winst konden opschroeven en tegelijkertijd hun operationele kosten omlaag brachten. Hun winstgevendheid konden zij zelfs, aldus het onderzoek, met een gemiddelde van 12,5 procent vergroten.

Bron: Splunk

Daarnaast bleek, dat hoe beter de gebruikte data-strategie was, er merkbare verbeteringen in de bedrijfsvoering werden gerealiseerd. Niet alleen leverde dit meer winst en lagere operationele kosten op, maar bijvoorbeeld ook meer innovatie. Andere verbeterpunten die de onderzoekers ontdekten, waren een snellere time-to-market, betere klanttevredenheid en -behoud en snellere beslissingen.

Verder bleek dat hoe meer een bedrijf data echt als strategie inzette, niet alleen meer inzicht in processen kon worden verkregen, maar ook data kon worden omgezet in concreet data-driven beleid en realtime actie.

Gratis Data Maturity Calculator

Als dataspecialist wil Splunk op deze resultaten natuurlijk graag inspelen. Het heeft daarom de Data Maturity Calculator ontwikkeld. Dit online gratis tool moet bedrijven helpen ontdekken op welk niveau zij zich bevinden voor het gebruik van data voor de bedrijfsvoering. Met de tool kunnen bedrijven ontdekken hoe goed hun organisatie de waarde van hun bedrijfsdata kan inzetten voor bepaalde bedrijfsdoelen. De Data Maturity Calculator is beschikbaar via de website van de dataspecialist.