2min

Microsoft heeft enkele nieuwe beveiligingsopties toegevoegd aan zijn business intelligence-platform Power BI. Het gaat om opties om beter te limiteren wie er bij welke gegevens kunnen.

Arun Ulag van Microsoft zet de nieuwe beveiligingsopties in Power BI uiteen in een blogpost. Deze draaien vooral om netwerkisolatie, oftewel zorgen dat alleen bepaalde gebruikers of computers bij specifieke data kunnen, veelal op basis van ip-adres. Hiervoor heeft Microsoft een aantal specifieke implementaties bedacht.

Service tags

Met service tags is het mogelijk om je netwerk van het bredere internet af te sluiten, maar nog wel toegankelijk te maken met publieke API’s. Deze service tags kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om specifieke regels in je firewall op te baseren.

Private links

Microsoft heeft verder ondersteuning voor Azure Private Links toegevoegd aan Power BI. Met deze links kunnen gebruikers toegang krijgen tot Power BI via een verbinding die volledig over de Microsoft Azure-infrastructuur loopt. Het voorkomt dat gevoelige gegevens via het openbare internet verstuurd worden.

VNet

Ook werkt Microsoft aan integratie met VNet. Het bedrijf vertelt dat waar Private Links de beveiliging van binnenkomende verbindingen op zich nemen, VNet ervoor zorgt dat de uitgaande verbindingen beveiligd zijn. Ulag vertelt dat de door Microsoft beheerde VNet-gateways de overhead wegneemt van het installeren en monitoren van on-premises datagateways.

Sensitivity labels

Tot slot introduceert Microsoft zogenaamde sensitivity labels in Power BI. Hiermee kunnen gebruikers aangeven hoe gevoelig bepaalde data is. Deze labels kunnen op allerlei soorten informatie worden toegepast, zoals datasets, rapporten, dashboards en dataflows. Ook wanneer er exports van deze gegevens gemaakt wordt, blijven de sensitivity labels behouden.

Service tags en private links zijn per direct beschikbaar. VNet-ondersteuning komt ‘eind februari’. Sensitivity labels zijn per direct beschikbaar en krijgen in augustus ondersteuning voor label inheritance. Daarmee worden labels uit andere databases overgenomen.

Tip: Microsoft komt met nieuwe Datasetshub binnen Power BI