min

Tags in dit artikel

, ,

De Brabantse gemeente Heusden is de eerste gemeente in Nederland die binnen niet al te lange tijd een digitaal gemeenteloket opent. In de aanzet daartoe zijn alle achterliggende processen opnieuw ingedeeld en met imaging- en workflow-software ondersteund. De volgende stap is dat de gemeente haar burgerdiensten via het world wide web ontsluit, zodat de ruim 43.000 burgers uit de omgeving Heusden, Drunen en Vlijmen via internet bepaalde gemeentezaken kunnen regelen, zoals een uittreksel uit het gemeenteregister aanvragen.

Bert Jansen, directeur van de gemeente Heusden: "Het digitaal gemeenteloket is één van de uitgangspunten in de ‘Heusdense manier van werken’, een concept waarin een procesgeoriënteerde manier van werken staat beschreven waardoor aanwezige kennis optimaal ingezet kan worden en diensten integraal aangeboden worden aan burgers. De werkwijze heeft tot doel emeenteambtenaren locatie-ongebonden te laten werken, en gemeentediensten dichter bij de burger aan te bieden. Een digitaal loket is meer dan een website: het succes staat of valt met een goede inrichting van de backoffice. De werkprocessen zelf moeten gestroomlijnd zijn, zodat de burger centraal komt te staan".

De gemeente Heusden, die drie jaar uittrekt om uiteindelijk geheel digitaal te kunnen werken, wordt in de uitvoering begeleidt door Atos Origin. Eind van dit jaar hoopt de gemeente een aantal van haar belangrijkste processen, zoals de bouwvergunningaanvraag en het postproces, geautomatiseerd te hebben. Vervolgens zal het digitaal gemeenteloket geopend kunnen worden.