min

Tags in dit artikel

, ,

Microsoft en het ministerie van Justitie in de VS hebben officieel protest aangetekend tegen de poging hoger beroep aan te tekenen tegen de schikking die zij samen hebben gesloten. In december besloten twee brancheverenigingen – gesteund door concurrenten van Microsoft – tot dat hoger beroep.

De Computer and Software Industry Association en de Software and Information Industry Association vinden beide dat de schikking de handelwijze van Microsoft niet voldoende aan banden legt en willen bijvoorbeeld een strengere controle op de strikte uitvoering van de in de schikking verwoorde maatregelen. In zijn schrijven stelt Microsoft dat “noch de rechtbanken noch de betrokken partijen verdere procedures zouden moeten ondergaan alleen omdat brancheverenigingen vage claims uiten over geleden schade aan hun leden – die anoniem blijven.” Ook het ministerie van Justitie heeft zijn afkeuring geuit.

Rechter Colleen Kollar-Kotelly besluit over ongeveer een week of de genoemde brancheorganisaties – die inmiddels gezelschap hebben gekregen van twee consumentenorganisaties – werkelijk beroep mogen aantekenen.