min

Tags in dit artikel

, , ,

Frequent computergebruik lijkt geen groot risico te geven op de ontwikkeling van het zogeheten ‘carpal tunnel syndrome’ (CTS), een aandoening aan polsen en handen. De kwaal wordt ook wel aangeduid met het ruimere begrip RSI. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna zevenduizend werknemers op 3500 locaties in Denemarken. Ruim 5500 werknemers zijn een jaar later nog eens ondervraagd. CTS ontstaat doordat zenuwen bij de pols bekneld raken. De patiënt krijgt hierdoor last van tintelingen en gevoelloosheid in vingers en handpalm. Veelvuldig werken met pc’s is de laatste jaren aangewezen als mogelijke oorzaak van deze aandoening.

Volgens de onderzoekers levert het gebruik van toetsenbord en muis "geen ernstig beroepsrisico op voor ontwikkeling van symptomen die met CTS samenhangen". Gelet op andere onderzoeken die wel in die richting wijzen, willen ze toch de mogelijkheid niet uitsluiten dat zeer intensief en herhaald gebruik een risicofactor kan zijn. Afgaande op een schriftelijke enquete en mondelinge interviews bleek 1,4 tot 4,8 procent van de Deense werknemers mogelijk te lijden aan CTS. Na een jaar gold voor 5,5 procent dat zich nieuwe verschijnseeln voordeden of dat bestaande problemen waren verergerd.