min

Tags in dit artikel

, , , ,

Volgens de Britse vakbond TUC gaan er in Engeland jaarlijks vijf miljoen werkdagen verloren als gevolg van RSI (Repetitive Strain Injury). Ruim een half miljoen mensen hebben er te maken met ernstige klachten. De economische schade wordt geraamd op zeker 1 miljard pond. Als de symptomen vroeg genoeg worden bestreden, kan de schade echter beperkt blijven. De Engelse vrijwilligersorganisatie AbilityNet heeft daarom een website in het leven geroepen om computergebruikers op de gevaren te wijzen. Schermwerkers die langer dan zes uur per dag achter de computer zitten lopen volgens AbilityNet extra RSI-risico.

Werkgevers besteden wel steeds meer aandacht aan RSI. Een aantal jaar geleden heeft Barclays Bank een boete van 244.000 pond gekregen omdat de klachten van 28-jarige werkneemster stelselmatig werden genegeerd.