min

Tags in dit artikel

, ,

De filmindustrie hoopt het illegaal downloaden van films te kunnen indammen door mensen vriendelijk uit te leggen waarom piraterij verkeerd is. Vandaag start in de Verenigde Staten een grootscheepse campagne waarin onder andere visagisten en decorbouwers uitleggen waarom piraterij voor hen broodroof is. The Motion Picture Association of America heeft bovendien een leerprogramma ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs. Het ‘Digital Citizenship’ programma gaat in op de geschiedenis van auteursrecht en omvat een landelijke wedstrijd waarin studenten worden gevraagd suggesties te doen voor manieren om online ruilers erop te wijzen dat het illegaal uitwisselen van films en muziek niet alleen illegaal is, maar ook verkeerd.

Peter Chernin, directeur van News Corp, wijst erop dat hij niet verwacht dat iemand sympathie toont voor hem of andere topmannen. “Wat we trachten te doen is er niet alleen op wijzen dat het verkeerd is om illegaal te downloaden, maar ook te laten zien dat er menselijke belangen in het spel zijn en die houden niet alleen in dat miljonairs minder miljoenen verdienen."