3.500 gebruikers van het eDonkey netwerk zijn aangeklaagd door de Duitse politie, dit vanwege het feit dat zij 8.000 muziekbestanden zouden hebben uitgewisseld via dit netwerk. De Internationale Federatie van de Fonografische Industrie (IFPI) heeft er duidelijk zin in, want zij noemen het de ‘grootste internationale actie tegen het illegaal uitwisselen van bestanden’.

De Duitse politie is al een redelijke tijd op zoek naar de illegale down- en uploaders. Al sinds 2004 heeft de politie al meer dan 7.000 personen voor de rechter gedaagd. In de zaken waar tot nog toe uitspraak in is gedaan, bedroeg de geldboete gemiddeld 2.500 euro.

Tijdens de actie heeft de politie, op zoek naar bewijsmateriaal, 130 woningen doorzocht. Als de gemiddelde boete opgaat voor de andere zaken, zullen de 3.500 gebruikers ieder 2.500 euro betalen. Dat komt dan neer op een totale opbrengst van 8,75 miljoen euro.