Postorderbedrijf Otto hoeft van de rechtbank in Breda geen LCD-televisies te leveren voor 99 euro. De stichting Postwanorder had dat geëist in een kort geding tegen het bedrijf.

Een grote LCD televisie voor 99 euro. Veel mensen dachten hun slag geslagen te hebben toen ze vorig jaar oktober voor dat bedrag een televisie bestelden op de site van postorderbedrijf Otto. Otto sprak echter van een fout in het systeem en weigerde te leveren. Daarop verenigden een kleine duizend kopers zich in de stichting Postwanorder. De stichting wilde echter niets weten van een fout in het computersysteem en noemde het een publiciteitsstunt. Als argumenten bracht de stichting in dat veel mensen een orderbevestiging hadden gekregen met hetzelfde bedrag en dat de ‘aanbieding’ bijna een week op de site stond.

Volgens de rechtbank was het niet de intentie van Otto om een televisie voor 99 euro te verkopen en daarom gaat de rechtbank uit van een fout van Otto. Daarnaast vindt de rechtbank dat de fout dermate groot was dat de gemiddelde consument zou moeten weten dat het bedrag niet klopte. Het feit dat Otto toch met dat bedrag orderbevestigingen verstuurde wekte volgens de rechtbank wel enig vertrouwen dat het niet om een fout zou gaan, maar de consument had moeten begrijpen dat deze opdrachtbevestiging niet is verstuurd door een mensenhand en dus geautomatiseerd is gebeurd.

De rechter was het met de stichting eens dat Otto haar automatiseringsproces niet op orde heeft, maar vond het argument dat de televisie een week lang voor het lage bedrag op de site stond en het bedrag ook nog eens verlaagd werd van 99,90 euro naar 99 euro, niet zwaarwegend genoeg om in haar overwegingen mee te nemen.

De stichting is teleurgesteld in de uitspraak en verwacht dat er chaos gaat onstaan op internet. "Elke internetaanbieder heeft nu een vrijbrief om verkeerde en lage prijzen te vermelden, kan die prijzen ook lange tijd publiceren, zelfs opdrachtbevestigingen versturen en de prijs nog eens een keer verlagen, al dan niet met pr- en marketing doeleinden", aldus Schreuder van de stichting Postwanorder in een verklaring op de website. Volgens de stichting moet de consument nu zelf overal achteraan gaan en controleren of prijzen juist zijn. In tijden waarin je gratis televisies krijgt bij een mobiele telefoon en vliegreizen kunt boeken voor 1 euro, zal dat volgens de stichting niet eenvoudig zijn.