De Xbox 360 bevat mogelijkheden om de speelduur en te spelen spelletjes te kunnen beperken, middels de zogenaamde parental controlfunctie. Wellicht is deze optie er gekomen op voorspraak van Microsoft oprichter Bill Gates zelf, want hij gebruikt het systeem naar eigen zeggen om het speelgedrag van zijn dochter binnen de perken te houden.

De inmiddels tienjarige Jennifer Gates is een fervent Xbox 360 speler. Volgens vader Bill speelt ze vooral Viva Pinata en als ze haar gang kan gaan dan speelt ze gemakkelijk twee tot drie uur per dag. Maar met de parental controls kan ze nu niet meer haar gang gaan, de speeltijd is nu door haar ouders beperkt tot 45 minuten per dag en een uur per dag in het weekend. Daarnaast mag ze ook achter de computer zitten zolang dat nodig is voor haar huiswerk.

Volgens Gates is het echter ook nodig dat ouders zich tot op een bepaalde leeftijd van hun kinderen op de hoogte stellen van wat kinderen met de computer en spelcomputer doen. Daar moeten ouders dan ook met hun kinderen over praten. Ook de zevenjarige zoon van Bill en Melinda Gates heeft beperkingen opgelegd gekregen, zo liet Gates weten tegenover de zakenmensen die hij toesprak op een conferentie. "Mijn zoon vroeg aan me of hij deze beperkingen zijn hele leven opgelegd zou krijgen. Ik vertelde hem daarop dat hij zelf mag bepalen hoe lang hij speelt als hij op zichzelf gaat wonen", aldus Gates, die daarmee de lachers op zijn hand kreeg.