IT-teams moeten flexibeler zijn om personeel dat op afstand werkt (thuiswerken) goed te ondersteunen. Dat stelt Citrix op basis van onderzoek.

Het onderzoek betreft een steekproef onder 7.500 kantoormedewerkers in de VS, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Duitsland. Veel externe werknemers maken momenteel gebruik van softwaretools die niet door IT-teams zijn goedgekeurd. In sommige gevallen vertrouwen de werknemers op software die expliciet verboden is.

De afwijkende software bestaat voornamelijk uit twee categorieën: instant messaging en videoconferencing.

Shadow IT-uitdagingen zijn te voorkomen

Volgens het onderzoek kunnen IT-teams eisen van thuiswerkers het beste anticiperen en zich aanpassen aan deze eisen om problemen met Shadow IT te voorkomen. Bijna twee derde van de ondervraagde werknemers denkt dat IT-teams de menselijke factor in werkomgevingen beter begrijpen door de pandemie, en ongeveer de helft van de respondenten denkt dat de coronacrisis de diepgewortelde bedrijfshiërarchieën zal ‘verzachten’.

De onverwachte verschuiving van kantoorwerk naar het thuiswerken vroeg ook om een onvoorwaardelijk vertrouwen tussen managers en werknemers. Van de respondenten denkt 30 procent dat thuiswerken dit vertrouwen verder laat toenemen. Een kwart heeft hoop dat de toegenomen zelfstandigheid ook na de pandemie zal voortduren.

“Om Shadow IT te vermijden, moeten bedrijven ervoor zorgen dat werknemers in de toekomst over de nodige technologieën beschikken die hen in staat stellen om overal productief en veilig te werken”, aldus Darren Fields, Vice President, Networking, EMEA bij Citrix.

Bezorgdheid van managers over werknemers

Volgens Citrix moeten werkgevers niet te afhankelijk zijn van technologische apparatuur en als gevolg het welzijn van hun werknemers negeren. Zeker niet nu deze manier van werken nog vrij nieuw is. In deze ongebruikelijke tijd vinden sommige werknemers het een uitdaging om een onderscheid te maken tussen hun privéleven en werk.