2min Devices

‘Regionale IT-bedrijven nemen elkaar steeds vaker over’

‘Regionale IT-bedrijven nemen elkaar steeds vaker over’

Nederlandse regionale IT-bedrijven nemen elkaar steeds vaker over, stelt een artikel van Het Financieele Dagblad (FD). Belangrijkste redenen voor deze overnamegolf is dat veel regionale IT-bedrijven op dit moment meer omzet moeten draaien, kennis over meerdere terreinen moeten hebben en daarnaast hun schaal willen vergroten.

Volgens het FD nemen IT-bedrijven uit de regio elkaar steeds meer over. Belangrijke regionale bedrijven die nu overnames plegen, zijn onder andere Arcus uit Zwolle, CSN Group uit Leusden, Odin Groep uit Hengelo, Trends ICT Groep uit Rotterdam en Wortell uit Lijnden.

Bij deze overnames gaat het vooral om IT-bedrijven die werkplekbeheer -vaak op abonnementsbasis- als voornaamste core-activiteit hebben. Voor deze categorie bedrijven zou zelfstandig opereren geen optie meer zijn. Dit omdat zij in de nabije toekomst niet meer die jaaromzet kunnen halen die nodig is om te overleven. Experts verwachten dat dit soort bedrijven straks een minimum-omzet van 50 miljoen euro moeten genereren.

Meer vragen van klanten

Een andere belangrijke reden is volgens branchevereniging KNVI dat de regionale bedrijven steeds meer met andere vragen van klanten te maken krijgen. Waar eerst alleen het installeren van MS Office voldoende was, krijgen de bedrijven nu vragen over privacy of een stap naar cloudomgevingen. Dit vraagt om meer specialistische kennis en kleinere bedrijven kunnen hieraan niet altijd voldoen. Binnen een groter geheel wordt dat makkelijker.

Schaalvergroting

Ook schaalvergroting is een belangrijke katalysator voor de consolidatieslag onder regionale IT-bedrijven. Met meer medewerkers kan makkelijker aan de vraag naar diensten worden voldaan. Ook voor medewerkers biedt schaalvergroting meer kansen op doorstroming naar andere functies.

De KNVI ziet bij de schaalvergroting wel een nadeel. Vaak kleinere klanten worden zo opeens geconfronteerd met een grotere IT-leverancier die ineens allerlei extra diensten bieden die weinig meerwaarde geven, maar waarvoor zij wel stevig moeten betalen.

Durfinvesteerders staan in de rij

Regionale IT-bedrijven zijn gelukkig wel makkelijk in staat om de overnames te financieren, concludeert het FD. Veel investeerders staan voor dit soort overnames in de rij. Dit vanwege de stabiele inkomstenstroom die de IT-bedrijven genereren. Alleen bedrijven die zelf specialistische software bouwen hebben een nog stabielere stroom aan inkomsten. Belangrijke investeringsmaatschappijen voor dit segment zijn onder meer Quadrum Capital, Waterland, MKB Fonds en Holland Capital.