1 min

Tags in dit artikel

, ,

Het ontwikkelteam van Microsofts Internet Explorer is van gedachten veranderd en teruggekomen op een besluit dat de nieuwste versie van Internet Explorer, versie 8, zich toch aan de webstandaarden wil gaan houden.

Alhoewel het Microsoft IE-blog ons weet te melden dat het allemaal onderdeel is van een een nieuw principe, dat alles compatible moet zijn met elkaar.

Maar de kans is groter dat dit komt omdat er veel kritiek was vanuit de designhoek dat IE zich niet aan de standaarden wou houden, tezamen met rechtszaken van Opera en de EU zou dit de grootste oorzaak zijn van deze ommezwaai.

Internet Explorer 8 zal drie renderingmodes bevatten. De "Super Standaard"-mode, waarin alle pagina’s worden weergeven volgens de geldende webstandaarden en twee compatibiliteitsmodes voor IE7 en IE6.

Momenteel wordt er druk getest met een vroege bèta. Een publieke bètaversie wordt binnenkort verwacht.