2min

Tags in dit artikel

, , ,

Zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven heeft Apple onlangs het reviewbeleid van de App Store aangepast. Daardoor moeten mensen die een reactie bij een applicatie willen plaatsen de applicatie eerst zelf in bezit hebben.

Voorheen was het zo dat een ieder een reactie op een applicatie kon plaatsen, ook al had iemand de applicatie niet in het bezit. Dit zorgde voor behoorlijk veel vervuiling van deze mogelijkheid om te reageren op de applicaties. Veelal werden reacties geplaatst in de trant van ‘de installatie lukt niet’ en daar was deze functionaliteit aanvankelijk niet voor bedoeld.

Met name ontwikkelaars klaagden over het feit dat veel mensen hun applicaties negatief beoordeelden al hadden deze ze zelf niet in het bezit. Volgens de ontwikkelaars geeft dit een vertekend beeld van de kwaliteit van hun applicaties.
Ook vanuit de gebruikers ontstond er irritatie naar aanleiding van deze reacties.

Het gegeven geldt overigens alleen voor de applicaties in de App Store. Muziek en podcasts in de iTunes kennen nog hetzelfde reviewbeleid als voorheen. Hiervoor hoeft de content dus vooraf niet in het bezit zijn, maar het lijkt nogal lastig een objectieve mening te geven over iets wat men zelf niet in het bezit heeft.

Het geeft in ieder geval aan dat Apple wel bereid is om te luisteren naar ontwikkelaars. Dit is een stap in de goede richting, want ontwikkelaars klagen daarnaast ook steen en been over het acceptatiebeleid voor applicaties van de App Store. De regelgeving omtrent deze situatie is volgens de ontwikkelaars onduidelijk. Zij hopen op spoedige verbetering.