Apple heeft een nieuw Apple and the Environmentrapport uitgegeven. Daaruit blijkt dat Apple’s datacentra die verantwoordelijk zijn voor de online diensten van het merk inmiddels voor de volle 100 procent draaien op duurzame energie. De faciliteiten in Austin, Elk Grove, Cork, München en de campus in Cupertino worden voorzien door een combinatie van wind-, water-, geothermische en zonne-energie.

Ook de zakelijke voorzieningen maken beter gebruik van duurzame energie. Het gebruik daarvan is in 2012 met 114 procent toegenomen. 75 procent van alle faciliteiten van Apple is nu voorzien van duurzame energie.


Dit alles lijkt indrukwekkend, maar er moet worden opgemerkt dat deze voorzieningen goed zijn voor slechts twee procent van de carbon footprint van Apple. De overige 98 procent is te herleiden naar productie, transport, gebruik en het recyclen van de producten die Apple maakt. Daarbij is de productie van Apple-apparaten de grootverbruiker, verantwoordelijk voor 61 procent van de totale voetafdruk van het Amerikaanse bedrijf. Eén iPhone 5 levert in zijn hele levensduur bijvoorbeeld 75 kilo aan broeikasgassen op, waarvan 57 kilo al bij het productieproces vrijkomt.

Apple schat dat het in 2012 ongeveer 30,9 miljoen ton aan broeikasgassen heeft veroorzaakt, wat maar liefst 34 procent meer is dan een jaar eerder. De procentuele verhoging is af te leiden aan de grotere vraag naar Apple-producten. Sinds 2008 heeft Apple hard gewerkt aan het verbeteren van de energieconsumptie, wat er wel voor heeft gezorgd dat het broeikasgas per dollar omzet met 21,5 procent is afgenomen. Doordat de omzet stevig is gegroeid is het totaal in broeikasgassen toch groter geworden.

Energieverbruik staat bij Apple sinds 2008 hoog in het vaandel en dat resulteert er bijvoorbeeld in dat de uitstoot voor de levensduur van één Apple TV met 90 procent is afgenomen in vergelijking met het model uit 2007. Bij de Mac mini is dat 50 procent, bij de MacBook Pro gaat het om een schamele zes procent in vergelijking met het model uit 2006.

Greenpeace is blij met Apple’s transparantie over de impact op het milieu. In het verleden botsten Apple en Greenpeace vaak frontaal op elkaar als het aankwam op het milieu, tegenwoordig lijken de twee beter met elkaar om te kunnen gaan.