Kies je eigen pad naar energie-efficiëntie

Een zakenman in een blauw pak poserend met zijn armen gekruist.
Kies je eigen pad naar energie-efficiëntie

Anno 2024 zijn de meeste bedrijven het eens over de noodzaak om energie-efficiëntie te omarmen. Toch blijft de route om dit te bereiken vaak onduidelijk.

Uit recent IPSOS-onderzoek blijkt een grimmige realiteit: hoewel duurzaamheid hoog op de bedrijfsagenda staat, wordt tastbare vooruitgang vaak belemmerd door praktische obstakels en een gebrek aan kennis.

De dialoog over het gebruik van data, het terugdringen van koolstofuitstoot en het verkleinen van de ecologische voetafdruk wint terrein. Concrete actie, vooral op grote schaal, is echter nog niet zo wijdverbreid. Met name Nederlandse bedrijven lopen tegen aanzienlijke barrières aan in hun netto-nulzoektocht, waarbij hoge initiële investeringen en een doolhof aan regelgeving het meest voorkomen.

De kern: economie en ecologie in evenwicht brengen

Ondanks deze uitdagingen blijft de drang naar duurzaamheid onverminderd groot. Ondernemers worden gemotiveerd door een dubbele focus: de dringende noodzaak om klimaatproblemen aan te pakken (60%) en de mogelijkheid om financiële besparingen te realiseren door energiebesparing (57%). Dit moment biedt een gouden kans om een revolutie teweeg te brengen in ons energiebeheer en een cultuur van efficiëntie te stimuleren in ons dagelijks leven en op onze werkplekken.

Maar de vraag blijft: hoe gaan we verder op de weg naar duurzaamheid zonder verstrikt te raken in obstakels zoals politieke patstelling en ingewikkelde regelgeving? Het antwoord ligt in het nastreven van oplossingen die zowel directe als langetermijnvoordelen opleveren voor onze economie en onze planeet.

Inspirerende voorbeelden

Neem het vlaggenschip-gebouw van IntenCity in Grenoble van Schneider Electric. Dit complex van 26.000 m² werkt op minder dan 37 kWh/m²/jaar, een schril contrast met het Europese gemiddelde, dat bijna het tienvoudige bedraagt. Deze prestatie toont niet alleen het potentieel van de integratie van elektrische en digitale oplossingen, maar onderstreept ook de economische levensvatbaarheid van dergelijke innovaties.

Datacenters die berucht zijn om hun grote energiebehoefte, zijn naast gebouwen ook veelbelovend voor transformatie. Het is van cruciaal belang om de energievraag van IT-infrastructuur, koelsystemen en stroomback-ups aan te pakken. Onze nieuwste whitepaper presenteert bruikbare strategieën, gericht op het verminderen van Scope 3-emissies in een hypothetisch datacenter van 1 megawatt, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor substantiële verbeteringen.

Het pad van continue vooruitgang

Het bereiken van net-nul is vergelijkbaar met het beginnen van een veelzijdige reis, gemarkeerd door voortdurende vooruitgang. De eerste stap is het gebruik van digitale technologieën om data vast te leggen, zodat het energieverbruik nauwkeurig kan worden bewaakt en er mogelijkheden voor verbetering zijn. Het aanpakken van energie-inefficiënties versterkt niet alleen de duurzaamheid, maar ook de winstgevendheid. Bovendien speelt de verschuiving naar elektrificatie een cruciale rol bij het efficiënt verminderen van de koolstofvoetafdruk. De synergie van digitalisering en elektrificatie vormt de hoeksteen van een duurzame toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van Schneider Electric. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.