Internetbedrijf Google heeft aangekondigd dat begin komend jaar extensies voor de Chrome-webbrowser alleen vanuit de Chrome Web Store kunnen worden geïnstalleerd. Hiermee wil Google de veiligheid en stabiliteit van de browser waarborgen.

Op een blog specifiek voor Google’s webbrowser Chrome werd gisteren aangekondigd dat het gebruikers nog meer wil beschermen tegen kwaadaardige software. Momenteel kunnen extensies voor de webbrowser Chrome via meerdere, niet-officiële kanalen worden gedownload en geïnstalleerd. Hier zal vanaf begin januari 2014 verandering in komen. Vanaf dan zullen Chrome-extensies namelijk alleen nog via de speciale Chrome Web Store te verkrijgen zijn. Dit zal overigens alleen gelden voor gebruikers van het besturingssysteem Windows.

Momenteel zijn er sommige extensies die zichzelf ongewild installeren, zonder dat de Chrome-gebruikers hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Deze vaak kwaadaardige extensies kunnen bijvoorbeeld bepaalde instellingen van de browser ongezien veranderen. Hierdoor komt de veiligheid en de stabiliteit van de webbrowser Chrome in het geding.

In de Chrome Web Store zijn de extensies door Google gecontroleerd, waardoor deze betrouwbaar geacht mogen worden. Om een zo optimale browserervaring te creëren, wil Google alle extensies via de Chrome Web Store aanbieden. Tevens verzoekt Google ontwikkelaars van extensies die buiten de Chrome Web Store worden aangeboden, deze zo snel mogelijk aan te bieden in de Chrome Web Store.