2min Devices

CBS: “Huishoudens kiezen vaker voor tablets”

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens met een internetverbinding is in het bezit van een tablet. Dit blijkt uit de cijfers die het CBS vandaag gepubliceerd heeft op haar website. Ook is er een dalende trend in het gebruik van de desktopcomputer waar te nemen.

De afgelopen jaren viel er al een dalende trend waar te nemen bij het aantal verkochte desktopcomputers. Deze worden steeds vaker vervangen voor andere apparaten, zoals een laptop, smartphone of tablet. Deze verandering wordt bevestigd door de gegevens die het CBS vandaag publiceerde.

CBS: “Huishoudens kiezen vaker voor tablets”
Uit deze gegevens wordt duidelijk dat tegenwoordig meer Nederlandse huishoudens met een internetverbinding over een laptop beschikken, dan over een desktopcomputer. In 2009 beschikte 83 procent van de huishoudens nog over een desktopcomputer, tegenwoordig is dit 69 procent. Daarentegen is het laptopbezit in dezelfde periode gestegen van 62 procent naar 78 procent.

De grootste nieuwe binnenkomer is de tablet. Volgens het CBS bezit vrijwel de helft van alle Nederlandse huishoudens die aangesloten zijn op het internet een tablet. Een tablet is aanwezig in 62 procent van de paren met kinderen. De minste kans om een tablet tegen te komen is in een éénpersoonshuishouden, waarbij de bewoner ouder is dan 45 jaar.

Ook het smartphonebezit is de afgelopen jaren enorm gestegen. Waar in 2009 nog geen 30 procent van de huishoudens met een internetverbinding over een smartphone beschikte, is dit in 2013 gestegen naar zo’n 70 procent.

Bron:CBS