Multiscope heeft onderzoek gedaan naar mankementen met smartphones, daaruit kwam naar voren dat ongeveer 20 procent van de ondervraagden een smartphone heeft die beschadigd is. Het meest voorkomende probleem is een smartphone met een kapot scherm, maar liefst 8 procent van de ondervraagden loopt rond met een kapot scherm.

Multiscope ondervroeg 1013 Nederlandse consumenten via een online enquete naar mankementen met hun smartphone. Daaruit kwam naar voren dat 20 procent een smartphone heeft die op de een of andere manier beschadigd is. Van de smartphones met mankementen werd in 39 procent van de gevallen een kapot scherm ingevuld, een ander veel genoemd probleem (28 procent) is een snel leeglopende accu, tot slot gaf 8 procent aan problemen te hebben met de knoppen of schuifjes op de smartphone.

Opvallend was dat voornamelijk jongeren vaker problemen melden met hun smartphone en ouderen minder. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar had maar liefst 33 procent een smartphone met een mankement, in de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar was dit 30 procent en boven de 45 jaar is dat nog maar 10 procent. Wat hier de reden van is is helaas niet helemaal duidelijk, het zou te maken kunnen hebben met zorgvuldigheid maar ook met gebruiksintensiteit.

De levensduur van smartphones in Nederland is relatief kort. Zo zijn tweede hands smartphones niet populair, slechts 10 procent van de smartphones had voorheen een andere eigenaar. Zo’n 45 procent van de smartphones werd na 1 januari 2014 aangeschaft en 42 procent heeft een smartphone uit 2013.