Het is nog een van de grootste uitdagingen van virtual reality: misselijkheid. Tegenover de BBC heeft een onderzoeksgroep van Columbia University een mogelijke oplossing onthuld. Als het gezichtsveld verkleind wordt bij bewegingen, worden mensen minder snel misselijk en kunnen ze langer in een virtual reality omgeving verblijven.

De misselijkheid die sommige mensen ervaren komt volgens de onderzoekers voort uit een "sensorische mismatch tussen wat gebruikers zien en waar ze in de ‘echte’ realiteit zijn." Die mismatch ontstaat doordat het evenwichtsorgaan in het oor iets anders waarneemt dan wat de ogen zien.

De oplossing hiervoor bestaat uit het subtiel verkleinen van het gezichtsveld. Op het moment dat een gebruiker gaat bewegen in virtual reality, wordt die verkleining ingezet, om weer te verdwijnen zodra de gebruiker stil staat. Volgens de onderzoekers, die de oplossing hebben uitgeprobeerd bij dertig vrijwilligers, werkt het.

Virtual reality heeft groot potentieel en zou volgens de onderzoekers de manier waarop mensen ”met machines, informatie en andere mensen omgaan” ingrijpend kunnen veranderen. Om dat goed te kunnen realiseren moeten zaken als misselijkheid worden voorkomen.