Pegasystems, een leverancier van Process Management-oplossingen, heeft onlangs zijn Pega Process Fabric gepresenteerd. Deze cloudarchitectuur moet volgens de leverancier dienen als een platform dat alle andere zakelijke platforms of applicaties met elkaar verbindt in een enkele omgeving.

Met dit platform moet het makkelijker worden zakelijke processen over alle gebruikte platforms en applicaties te automatiseren. Het wordt straks voor medewerkers mogelijk om niet meer van applicatie naar applicatie te gaan, maar vanuit een centraal punt, via automatische processen alles te regelen.

Pega Process Fabric combineert concreet met behulp van lowcode dynamische API’s, een open UX-framework, UI-componenten, robotic process automation en datavirtualisatie met elkaar om alle platforms en applicaties met elkaar te verbinden. Dit creëert een soort nieuwe cloudgebaseerde laag waarin, met behulp van business logic en business intelligence, de diverse werkstromen vanuit de overige zakelijke platforms en applicaties worden samengebracht. De onderliggende infrastructuur wordt hierdoor niet verstoord.

Betere mogelijkheden voor medewerkers

Uiteindelijk moet het nieuwe ‘alles overkoepelende‘ platform ervoor zorgen dat alle andere verbonden platforms en applicaties beter presteren. Dit moet het mogelijk maken dat werknemers beter kunnen presteren. Zo kunnen zij vanuit een enkele UI alle verbonden platforms en applicaties benaderen en hoeven op deze manier niet meer constant te switchen.

Daarnaast zorgt een Interwoven Worklist voor een overzicht van alle taken en zorgt AI ervoor dat taken de juiste prioriteit krijgen. Verder krijgen managers met het platform beter inzicht in hoe in het hele bedrijf de werkprocessen verlopen en wat de status is van alle activiteiten. IT-teams worden met het platform gevrijwaard van inefficiënt ontwikkelingswerk. Door het gebruik van lowcode en het hergebruiken van software, kan de business zelf eenvoudig met het platform verbinden, zonder dat zij hiervoor de IT-afdeling nodig hebben. Op hun beurt kunnen IT-teams zich zo, volgens Pegasystems, weer op hun kerntaken richten.

Daarnaast zorgt Pega Process Fabric ervoor dat ook partners met de diverse werkprocessen kunnen worden verbonden. Hierdoor worden alle systemen met elkaar geïntegreerd en is het mogelijk om de voortgang van werkzaamheden binnen en buiten de organisatie te volgen, data met elkaar te delen en te automatiseren.

Beschikbaarheid en adaptors

De mogelijkheden van het Pega Process Fabric worden de komende tijd geleidelijk uitgerold binnen het Pega Platform. Inmiddels zijn de eerste oplossingen al beschikbaar, zoals de dynamische API’s en datavirtualisatie. De Interwoven Worklists en process insight analytics worden in het derde kwartaal van dit jaar verwacht. Andere updates, zoals de gecombineerde ervaringen, worden in de loop van 2021 verwacht.

Daarnaast zijn er voorgebouwde ‘adaptors’ beschikbaar via de Pega Marketplace. Deze adaptors verbinden het Pega Process Fabric met specifieke applicaties. Dit zijn onder meer de applicaties van ServiceNow, Salesforce, Microsoft en Google. Daarnaast verbinden zij met RPA API’s van RPA-specialisten als UiPath en Blue Prism.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat is het en wat kan je er mee?