2min Devops

Gratis toch grootste pull-factor bij open source

Ondanks dat open source-software meer voordelen heeft dan alleen het feit dat het gratis is, blijft dit toch de grootste reden om open source-software te gaan gebruiken.

Gratis toch grootste pull-factor bij open sourceBusiness Intelligence bedrijf Actuate heeft onderzoek gedaan naar open source in Engeland. In de financiële en de publieke sector gebruikt bijna de helft, 48 procent, al open source-software. In 2005 waren er maar tien open source-projecten, dit zijn er nu dertig. Ook geeft maar één-achtste deel aan geen reden te zien om over te stappen.

De reden om over te stappen is bij 64 procent het feit dat de software gratis is. Er zijn ook andere redenen om te willen wisselen van softwarelicentie, zo wil 43 procent toegang tot de broncode, wil 45 procent los van Microsoft raken en wil 43,5 procent bedrijfsonafhankelijk zijn.

Slechts zeven procent heeft nog iets tegen open source, toch wordt het nog niet massaal gebruikt. Ruim 45 procent van de bedrijven overweegt open source bij projecten, 48 procent wil niet van open source horen. Meer dan de helft, 53 procent is bekend met open source-software zoals Linux, PHP en de fabrikant Mozilla.

Het grootste probleem bij overstappen is de ondersteuning, deze wordt vaak onvoldoende geacht. In de publieke sector vinden mensen dat er te weinig kennis binnen het bedrijf aanwezig is.

Bron:Automatisering Gids